Saturday, 22 June 2013

ही झाली संध्याकाळ 

ही झाली संध्याकाळ
दिवसाचे कलणे झाले,
अंबरी चांदणे येता
श्वासांना गहिवर आले..

गलबलून येते काही,
ना गाव न नाव तयाला
रुजलेली, मनि जपलेली
अव्यक्त भावनामाला..

ना डोळा रुचते काही
जरि पाते हिरवे हिरवे
पाऊस दाटलेला अन
ऋतु मुग्ध गुलाबी बरवे

टपटपले थेंब सभोती
ही धरती ओली ओली
गलबलुन भावडोहाने
गाठली आणखी खोली...

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...