Tuesday, 1 December 2015

पुढे तूच तू आहेस

फक्त जरा तग धर
जरासं अंतर पार कर,
मग पुढे तूच तू आहेस पसरलेली... अथांग
तुझाच समुद्र, किनारा तुझा
तझीच लाट, शहारा तुझा..
समूद्राच्या त्या टोकावरचं क्षितीज तुझं
क्षितीजाच्या फळीवरले चंद्र, सूर्य, तारे तुझेच.
हवा तेव्हा हात उचल
फळीवरचा ग्रह उचल, तारा उचल
काहीच नको तर एक हात फिरवून 
आकाशाचा रंग घे सावरून
माखून जा
डुंबत रहा 
समूद्र- आकाशाच्या 
निळसर रेघेवर
रेंगाळत रहा...
सांजेचे रंग तुझ्यावरून ओघळून 
समूद्रात विरत जातील तेव्हा
सरता दिवस पोटात घे
फळीवरचा चंद्र आकाशात उधळून टाक..
उल्कांच्या अक्षता अंगावर घे
चराचराची लक्ष्मी हो
सांगितलं होतं ना तुला...
बस जरा तग धर

पुढे तूच आहेस
अथांग...

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...