Sunday, 10 April 2016

पुस्तक

मी पुस्तक उघडतो, शब्द तिथेच असतात
एखादं मुडपून ठेवलेलं पान उघडतो, संदर्भ तिथेच असतात..

तू माझ्यापुरती ठेवणीतल्या अशाच एखाद्या पुस्तकासारखी आहेस.
कधीही हाती घ्यावं, निवांत होत.. त्यात हरवून जावं..
तू बोलून गेलेला, शब्द न् शब्द अजूनही तसाच आहे
अर्थही तेच आहेत..

फक्त, जसा तुला वाचत जातोय
गहिरा होतोय..!
                            बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...