Sunday, 17 April 2016

तुझ्या बंद पापण्याआड


जेव्हा तू स्वस्थ निजला असशील
एक व्यस्त यशस्वी दिवस
मागे सारून आणि
नसेल झाली सवड
मला पळभरही स्मरण्याची
पण जमिनीवर अंग टाकून
जाणिवे नेणिवेच्या पार जाशील
जिथे तुझी सत्ताच चालत नाही
तिथे,
येईन मी उतरून

तुझ्या बंद पापण्याआड.....

-बागेश्री

No comments:

Post a Comment