Thursday, 28 April 2016

घर

अनेक दिवसांनी परतून आलो तरी घर तसंच उभं असतं, आश्वासक, आहोत तसं पोटात घेतं.

काही नाती घरासारखीच असतात

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...