Friday, 15 April 2016

कौतुक

एकच घाव व्हावा परंतू दर्जेदार असावा.
मग भळभळणा-या जखमेचंही कौतुक वाटतं.

-बागेश्री

No comments:

Post a Comment