Monday, 20 February 2017

तुझ्या अंगणीचा ऋतू

तुझे चांदण्याचे हात
माझे सुने अवकाश
तुझ्या उरामध्ये वारा
मला रेशमाचे पाश

तुझे गाव मनोहर
माडा माडातली वाट
माझ्या गावातून जाते
कोरडीशी पायवाट

तुझ्या नावाचे वलय
लाल घडीच्या पायऱ्या
माझे घरटे चिऊचे
कुणी सगा न सोयरा

तरी साद मी घालता
तुझ्या मनाच्या मातीला
तुझ्या अंगणीचा ऋतू
माझ्या अंगणात आला

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...