Monday, 6 March 2017

नितळ

एखादा माणूस खूप
नितळ वाटला तरी
आत एक गढूळ कोपरा असतोच
तो हुशारीने दाखवत राहतो
फक्त नितळ परिसर..
तुमच्या डोळ्यांची सूर्यकिरण
तळाला भिडून परतत राहतात!
आणि कुणीतरी हक्काचं मिळालं
अपार नितळ मिळालं
म्हणून तुम्ही आयुष्याचा सोहळा
साजरा करू लागता

....आणि कधीतरी,
कसातरी
गढूळ कोपरा उघडकीस येतो
पाहता पाहता
ढवळून निघतो
गढूळ करतो
सारा नितळ परिसर..

डोळ्यातली किरणं लोपतात
सोहळे निपचित होतात
एक गढूळ कोपरा
फक्त एक, गढूळ कोपरा
... सगळी नितळता क्षणांत पिऊन टाकतो!

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...