Monday, 6 March 2017

कर्तव्य

नात्यातून काळजी वजा झाल्यावर, मागे कोरडी उरतात ती कर्तव्ये

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...