Monday, 31 July 2017

आठवण

नेहमीच एखाद्याची आठवण, आपण एकटे असतो म्हणून येते असं नाही. बरेचदा त्याच्या एकटेपणाला सोबत करता येत नाही हे जाणवून प्रकर्षाने येते....

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...