Monday, 28 December 2015

जमेना जमेना

तुझे दूर असणे जमेना जमेना 
तुला मी विसरणे जमेना जमेना 

तुला साद घालू कि घालू नको मी 
द्विधेतून सुटणे जमेना जमेना 

मनाशी तनाशी अशी जोडलेली 
तुझ्यावीण जगणे जमेना जमेना 

असे रंगले पान को-या वहीचे 
तिला ना मिरवणे जमेना जमेना 

दिसू लागते मग जणू रिक्त जागा  
तुला मी वगळणे जमेना जमेना  

कसा मी तुझा सांग उल्लेख टाळू
मला मी लपवणे जमेना जमेना

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...