Monday, 28 March 2016

कोडं

कल्पनेच्या कुठल्या
प्रदेशात वावरतोस
आणि उमटवतोस
अद्वितीय निर्मितीचे ठसे,
वास्तवावर?

असे ठसे 
जे वाहून जाणार नाहीत
काळाच्या प्रवाहात किंवा
मिटणारही नाहीत
पृथ्वीचे अनेक
थर उलटले तरी..
कारण
काही निर्मितींना संपण्याचं भयच नसतं...!

तुझ्या निर्मिती ह्यांपैकी एक, की
तूच निसर्गाची कालातीत निर्मिती
... इतकं कोडं सुटावं बास!

-बागेश्री

Featured post

मला भेटलेली गाणी: अप्सरा आली

.... चित्रलेखा लगबगीनं ह्या दालतानातून त्या दालनात, दिसणार्‍या प्रत्येक दास- दासीला काही ना काही अखंड सूचना देत चालली होती. आजचा तिच...